Mechanizm zewnętrznego montażu

PT-001.01

Mechanizm zewnętrznego montażu

PT-001.06

Mechanizm wewnętrznego montażu

PT-011.03

Mechanizm zewnętrznego montażu

PT-011.05

Funkcja rozkładania siedziska

PT-015.04

Mechanizm z funkcją zmiany kąta oparcia

PT-019.06

Mechanizm z funkcją zmiany kąta oparcia

PT-019.07

Mechanizm wewnętrznego montażu

PT-019.12

Mechanizm z funkcją FREE - WALL

PT-019.14

Mechanizm zewnętrznego montażu

PT-019.16

Mechanizm wewnętrznego montażu

PT-019.19