mechanizmy i akcesoria dla mebli do spania
mechanizmy i akcesoria dla mebli do siedzenia
usługa malowania proszkowego

Przedsiębiorstwo Handlowe Tagmet Polska Sp. z o.o.  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. Dofinansowanie dotyczy projektu z UE w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.